ITEMS Inżynieria Sp. z o.o.
Innowacyjne Technologie Ekologiczne,
Metody i Systemy©
ul. Siostry Faustyny 64/1 30-608 Kraków
tel. +48 12 397 76 71
Sorbenty przeciwko wyciekom olejowym
SYSTEM CelecoDrain

 

 

 

STRONA W PRZEBUDOWIE