ITEMS Inżynieria Sp. z o.o.
Innowacyjne Technologie Ekologiczne,
Metody i Systemy©
SORBENTY przeciwko wyciekom olejowym ...
Sorbenty przeciwko wyciekom olejowym i innych węglowodorów

 

CelecoSorb©

Dzięki szczególnej strukturze włókien celulozowych i dobranej granulacji ma on wysoką chłonność. Przekłada się to na wysoką skuteczność podczas zastosowania

 

sorbentSorbent CelecoSorb© przeznaczony do celów sorpcyjnych, jako absorber do posypywania zabrudzonych powierzchni. Stosowany głównie w drogownictwie i innych jednostkach przemysłu, na powierzchni stałej i do oczyszczania wód na akwenach wodnych, przy unieszkodliwianiu rozlewisk ropopochodnych, ścieków opadowych i roztopowych, mazutów lub innych chemikaliów poza kwasami i zasadami.

Zabezpiecza przed zagrożeniami spowodowanymi wyciekami roztworów substancji chemicznych, olejami, paliwami ciekłymi we wszystkich miejscach zagrożonych przedostaniemSorbent-2 się substancji niebezpiecznych do środowiska.

Stosowany w postaci sypkiej lub jako wypełnienie mat, węży oraz zapór wykonanych z tkanin wyprodukowanych z materiałów polipropylenowych lub innych syntetycznych, naturalnych posiadających separacyjne i/lub filtracyjne właściwości użytkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CelecoSorb© jest oczyszczonym i neutralnym środkiem organicznym, zmielone drewno, o odpowiednio dobranej granulacji. Posiada, niską masę własną, natomiast zwiększoną zdolność absorpcji. Zużyty sorbent poddaje się utylizacji poprzez spalanie . Można go również poddać kompostowaniu lub deponowaniu.

Sorbent-3W przeciwieństwie do absorbentów mineralnych CelecoSorb© absorbuje z doskonałym skutkiem również metale ciężkie, środki ochrony roślin, substancje biologicznie czynne, wszelkie węglowodory, oleje, ropopochodne. Doskonale wiąże gęste i półpłynne substancje ropopochodnych typu mazuty, smoły, lepik, smary.

 

Produkowany jest z surowców, których pyły są obojętne dla zdrowia człowieka.

Zdolności sorpcyjne:

  • Nadaje się do usuwania wszelkich ropopochodnych ze skażonych nimi powierzchni.
  • Stosowany może być z bardzo dobrym skutkiem do usuwania rozlanych substancji chemicznych, zarówno organicznych, jak i nieorganicznych.
  • Znajduje zastosowanie w likwidacji wycieków smoły, mazutu i innych podobnych substancji.

Karta Charakterystyki

 

KONTAKT