ITEMS Inżynieria Sp. z o.o.
Innowacyjne Technologie Ekologiczne,
Metody i Systemy©
Instalacje oczyszczania ścieków ...

Oczyszczanie ścieków w myjniach i w warsztatach 

 

Oferujemy projektowanie obiektów kanalizacji opadowej oraz myjni w oparciu o nasze rozwiązania. 

Rozwiązania nasze znajdują zastosowanie:

  • w nowych obiektach,

  • w obiektach wymagających modernizacji,

  • w obiegach kanalizacji deszczowej już istniejącej,

  • wszędzie tam, gdzie niemożliwa jest przebudowa i rozdział kanalizacji na deszczową i sanitarną.

Kryteria doboru urządzeń EkoSeparator KB do oczyszczania ścieków zanieczyszczonych ropopochodnymi
z myjni samochodowych i z warsztatów mechanicznych.
Odzysk wody z myjni i warsztatów (PRZYKŁADY)

Typ rozwiązania Studnia pełniąca rolę osadnika. Zanieczyszczenia pozostają zatrzymane na złożu filtracyjnym CelecoDrain C. Studnia (basen) o odpowiedniej długości, podzielony na dwie komory (I komora - osadnik; II -komora przepływowa). Bez zatrzymywania. Zanieczyszczenia pozostają zatrzymane na złożu filtracyjnym CelecoDrain C. Istniejąca studnia kanalizacji deszczowej od góry zamknięta włazem, do której spływają wody deszczowe z odwodnień liniowych i innych studni. Posiadająca jeden wpływ ścieków Istniejąca studzienka kanalizacji deszczowej na placu manewrowym, parkingu itp.. z wpustem ulicznym tzw. kratką ściekową.
Model i sposób pracy Separatora EKOSEPARATOR KB3 przepływowy EKOSEPARATOR KB3 zanurzeniowy EKOSEPARATOR KB1-2 Typ 31/20 podwieszany EKOSEPARATOR KB1-2
Osadnik Studnia jako osadnik Komora osadnika I , komora przepływowa II (w której umieszczony będzie EKOSEPARATOR KB3.... Możliwość zaprojektowania obiegu zamkniętego z odzyskiem wody do celów gospodarczych. Mini osadnik w koszu filtracyjnym Ekoseparatora Mini osadnik w koszu filtracyjnym Ekoseparatora
Montaż Wpięty do rury odpływowej podczyszczonego już ścieku i zawieszony na obejmie do ścian studni. Rura wpływowa dla ścieku poniżej przelewu awaryjnego kosza Ekoseparatora i/lub poniżej urządzenia albo w dnie studni. Wpięty jest do odpływu na dnie studni lub komory II Wpięty pod rurą dopływową i zawieszony na obejmie do ścian studni. W istniejącej studni przestrzeń od podstawy rury wpływu ścieku do dna studni nie mniej niż 1 m. Rura wypływowa dla podczyszczonego ścieku poniżej Ekoseparatora Zawieszony na wpuście, pod kratką ściekową. Potrzebny wymiar wpustu ulicznego. Standard to 390 x 590 dla wpustów D 400 o wym. 400X600. Jest możliwość wyprodukowania innych wymiarów wlewu.
Kierunek przepływu ścieku Kierunek przepływu ścieku w górę od dna studni. Urządzenie częściowo może być zanurzona w wodzie. Bez zatrzymywania. Kierunek przepływu ścieku w poziomie. Urządzenie pracuje w całkowitym lub częściowym zanurzeniu. Bez zatrzymywania. Dopływ zanieczyszczonej wody z góry przez rurę dopływową Dopływ zanieczyszczonej wody z góry przez kratkę ściekową (wpust uliczny).
Możliwe zastosowanie W istniejącej już kanalizacji wód opadowych posiadających odpowiednie dla urządzenia warunki montażu jw. lub studni o odpowiedniej wielkości bez komory osadnikowej, z odpływem w dnie studni i dostępem dla montażu i eksploatacji. Właz minimum 600 lub lepiej większy W istniejącej już kanalizacji wód opadowych posiadających odpowiednie dla urządzenia warunki montażu jw. lub studni o odpowiedniej wielkości bez komory osadnikowej, z odpływem w dnie studni i dostępem dla montażu i eksploatacji. Właz minimum 600 lub lepiej większy W istniejących już studzienkach kanalizacyjnych. Nie wyklucza łączenia urządzeń z poprzednich rozwiązań. W istniejących już studzienkach kanalizacyjnych. Nie wyklucza łączenia urządzeń z poprzednich rozwiązań.
Skuteczność dla ropopochodnych (przy prawidłowej eksploatacji) Skuteczność oczyszczania warunkowana jest przez skład złoża i jego granulację. We wszystkich urządzeniach stosujemy złoże
CelecoDrain C w przepuszczalnej tkaninie filtracyjnej.
Skuteczność dla zawiesiny (przy prawidłowej eksploatacji)
Przykładowa cena urządzenia samego urządzenia: Zgodnie z aktualnym Cennikiem z dnia 2.02.2017r.
Oferta nie obejmuje: Budowy studni oraz materiałów (betonowe kręgi) i koszt montażu urządzeń w studniach. Kosztów dostawy. Budowy studni oraz materiałów (dwukomorowy zbiornik) i koszt montażu urządzeń w studniach. Kosztów dostawy. Kosztu montażu i dostawy. Kosztu montażu i dostawy.
Warunki płatności: Zgodnie z warunkami współpracy i sprzedaży załączonymi do Cennika z dnia 2.02.2017r.
Termin realizacji: Maksymalnie do 30 dni od zamówienia.

Pobierz tabelęZapraszamy do wypełnienia
formularza pomocniczego

  Wyślij zapytanie z formularzem do nas.