ITEMS Inżynieria Sp. z o.o.
Innowacyjne Technologie Ekologiczne,
Metody i Systemy©

Szanowni Państwo,Jesteśmy firmą innowacyjną. Wprowadzamy na rynek i wdrażamy rozwiązania technologiczne naszych pomysłów oraz współpracujących z nami kontrahentów i kooperantów.


Proponujemy rozwiązania do nowych obiektów oraz do modernizacji już istniejących obiegów kanalizacji deszczowej oraz wszędzie tam, gdzie niemożliwa jest przebudowa i rozdział kanalizacji na deszczową i sanitarną. Mamy również proste rozwiązania dla indywidualnych gospodarstw domowych.

Jesteśmy przedstawicielem fimrny Items Polska sp. z o.o. producenta mobilnych, innowacyjnych filtrów kanalizacyjnych
 do oczyszczania deszczówki, wód i ścieków opadowych, roztopowych - EkoSeparatorów KB.

Jako materiały filtracyjne oczyszczania  ścieków stosujemy preparat własnej produkcji o nazwie CelecoDrain C Ma on zastosowanie również w Studziennych matach filtracyjnych przeznaczonych do studni chłonnych oraz przy oczyszczania wód odciekowych z np. z wysypisk. Może też być doskonałym materiałem do zastosowania jako warstwy zabezpieczające przed przedostaniem się szkodliwych substancji do gleby i wód gruntowych.
Rozpoczęliśmy działania zmierzające w kierunku promowania i realizacji Polskich projektów związanych z innowacyjną gospodarką, w tym również w zakresie inżynierii elektrycznej, a szczególnie w zakresie pozyskiwania "zielonej energii".

Opierając się na zasadach Zrównoważonego Rozwoju i wysokiej jakości naszych produktów oraz usług zapewnimy Państwu elastyczność i kompleksową pomoc w doborze odpowiednich metod oraz systemów ochrony środowiska, nieinwazyjnych, skutecznych oraz w dobrej cenie.

Oferujemy bieżącą pomoc techniczną, serwis oferowanych urządzeń i miłą obsługę.
Informacje  znajdzieszteż na stronie www.ekoseparator.pl .


Zapraszamy do współpracy oraz do zapoznania się z
najnowszymi u nas nowościami.


 

 

16 czerwca 2016


Podstawy prawne

PODCZYSZCZANIE WÓD OPADOWYCH

Obecnie produktami transformacji opadu w spływ powierzchniowy są ścieki opadowe. Dotyczy to zwłaszcza zlewni dużych miasta. W związku z tym przepisy nakazują oczyszczanie wód opadowych odprowadzanych m.in. z zanieczyszczonych centrów miast, terenów przemysłowych, baz transportowych, parkingów, itp. Obszar prawa UE dotyczący ochrony środowiska obejmuje około 70 dyrektyw, zastępowanych i uzupełnianych kilkakrotnie dyrektywami „siostrami” oraz 21 rozporządzeniami. >>>  WIĘCEJ

 

 

4 czerwca 2016


Szanowni Państwo!

4 czerwca obchodzimy

ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA

LINK

 

22 marca 2016


Szanowni Państwo!
22 marca obchodzimy
ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

 

LINK

 


Działając na rzecz pozyskiwania "zielonej energii" rozpoczęliśmy działania zmierzające do wdrażania projektów związanych z pozyskaniem energii odnawialnych, których źródłem jest biomasa pochodzenia rolniczego

Zapraszamy do współpracy:

E-mail: biuro@ itemsinzynieria.pl
Zapraszamy do współpracy!