ITEMS Inżynieria Sp. z o.o.
Innowacyjne Technologie Ekologiczne,
Metody i Systemy©
EkoSeparatory, filtry kanalizacyjne, olejowe

 

Oferujemy zaprojektowanie obiektów kanalizacji opadowej z zastosowaniem naszych rozwiązań do nowych obiektów oraz do modernizacji już istniejących obiegów kanalizacji deszczowej oraz wszędzie tam, gdzie niemożliwa jest przebudowa i rozdział kanalizacji na deszczową i sanitarną.

EkoSeparator KB

PRZEZNACZENIE:

Filtry kanalizacyjne EkoSeparator KB© do oczyszczania wód opadowych  powinny być stosowane przez:

 • samorządy,
 • przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne,
 • zakłady przemysłowe,
 • firmy prowadzące magazyny lub centra logistyczne,
 • bazy transportowe,
 • porty,
 • lotniska,
 • kolej,
 • stacje benzynowe,
 • zarządców dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
 • zarządców parkingów o powierzchni powyżej tysiąca metrów kwadratowych.

REFERENCJE

EkoSeparator KB©yUrządzenia są przenośne, i gdy zachodzi taka konieczność mogą być wymontowane, przeniesione oraz ponownie zamontowane w tej samej lub innej studzience. Kształt i wielkość urządzeń warunkowana jest ilością oraz jakością ścieku  przeznaczonego do podczyszczenia, istniejącymi uwarunkowaniami technicznymi i istniejącymi możliwościami montażu. Czynnikiem filtrującym (złożem filtracyjnym) najczęściej jest sam węgiel aktywny i/lub w połączeniu z pianką poliuretanową lub innymi materiałami. Ilość oraz jakość materiałów filtracyjnych decyduje o stopniu i jakości podczyszczenia ścieku. Materiałami filtracyjnymi mogą być również tkaniny poliamidowe, polipropylenowe lub inne sypkie złoża filtracyjne posiadające stosowne dokumenty. EkoSeparatory KB1-2 ze względu na ich mobilność i małe rozmiary mogą być również stosowane jako stałe zabezpieczenie przed wyciekami szkodliwych substancji w nagłych przypadkach.

SPOSÓB PODCZYSZCZANIA

W etapie I-szym wody opadowe spływając kanalizacją deszczową trafiają w studzience na EkoSeparator, w którym przechodząc przez materiały filtracyjne poddane są procesowi filtracji. Po czym następuje proces separacji (etap II) tj. rozdział na zanieczyszczenia, które pozostają w urządzeniu, na materiale filtracyjnym oraz na podczyszczone już wody opadowe, które płyną dalej kanalizacją pozbawione w znacznym stopniu zanieczyszczeń.

 

WYKONANIE

Materiały, z którego wykonane są filtry kanalizacyjne EkoSeparator to: stal nierdzewna (standard)  i kwasoodporna wg życzenia inwestora (urządzenie o wydłużonym okresie gwarancji).

 

EKSPLOATACJA

Eksploatacja EkoSeparatorów polega na wymianie materiałów filtracyjnych. Wymiana prowadzona jest zgodnie z ustalonym harmonogramem, opracowanym na podstawie monitorowanych wyników jakości ścieków. W przypadku stosowania EkoSeparatorów odpad stanowi jedynie zanieczyszczony materiał filtracyjny, który poddawany jest utylizacji w wyspecjalizowanych firmach. Stanowi to dużą oszczędność kosztów utylizacji ścieków wypompowywanych z separatorów. Stosowanie jednocześnie EkoSeparatorów i separatorów obniża koszty eksploatacji tych drugich przy jednoczesnym wzroście skuteczności oczyszczania

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA – SEGREGACJA ODPADÓW U ŹRÓDŁA

Zastosowanie tego typu procesu podczyszczania w momencie wpływu wód do kanalizacji, a więc w początkowej fazie spływu pozwala na dłuższą żywotność rur kanalizacyjnych. Minimalizuje się w ten sposób również problem drożności „światła” rury tj. osadzania się zanieczyszczeń na ściankach przewodów (szczególnie ropopochodnych i zawiesin np. sadzy, pyłów kopalnianych). W efekcie obniża to koszty eksploatacji  oraz czyszczenia rur kanalizacyjnych, co w efekcie może eliminować przestoje spowodowane wyłączeniem zatkanego lub poddanego czyszczeniu odcinka kanalizacji. W przypadku zastosowania odmiany KB2 segregacja odpadów rozpoczyna się już w momencie wpływu ścieku do studzienki kanalizacyjnej. Wyłapuje on głównie zanieczyszczenia mechaniczne np. liście.

Stosowanie EkoSeparatorów  zmniejsza ładunek niesionych zanieczyszczeń w tym min. metali ciężkich, przyczynia się do zmniejszenia ilości osadów w ściekach, obniża koszty oczyszczania ścieków trafiających do Zakładów komunalnych oraz przedłuża i obniża koszty eksploatacji rurociągów odprowadzających ścieki.

EkoSeparatory zwłaszcza jego odmiana zanurzeniowa znajduje zastosowanie w oczyszczaniu ścieków np. pochodzących z rynien, dachów itp. w celu pozyskania „wody szarej” do powtórnego wykorzystania. Sprzyja temu min. duża sprawność filtracyjna złoża sięgająca nawet 98 %. Pozwala to na znaczne oszczędności w zużyciu wody zwłaszcza tej wykorzystywanej w celach gospodarczych.

 

 

 

REFERENCJE

 

W naszej ofercie znajdą Państwo min.:

EkoSeparator KB1-2 filtr kanalizacyjny >>> pobierz ofertę , EkoSeparator KB1-2  typ 31/20 podwieszany>>> pobierz ofertę, filtr kanalizacyjny do studzienki odstojnikowej >>> schemat oczyszczania, EkoSeparator KB2, kosz fitracyjny >>> pobierz ofertę, Ekoseparator KB2, kosz filtracyjny dla wpustów typu Purator, EkoSeparator KB1 teleskopowy, zaprojektowany z myślą o optymalnej skuteczności znajdujący zastosowanie w terenach górzystych, gdzie często studzienki znajdują się głęboko w gruncie i poniżej wpustu, gdzie zastosowano drenaż, EkoSeparator KB3 zanurzeniowy >>> pobierz ofertę, EkoSeparator KB3 typ 343/144 z wbudowanym osadnikiem >>> pobierz ofertę JESTEŚMY w stanie zaprojektować urządzenie dostosowane do warunków u PAŃSTWA istniejących, uwzględniając wielkości przepływów i specyfikę terenu oraz ścieku. s

SCHEMATY DZIAŁANIA URZĄDZEŃ W STUDZIENCE (przykłady):

EkoSeparator KB1-2:

 

EkoSeparator KB1-2 Typ 31/20 podwieszany:

 PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA:

Odwodnienie mostu:

 Przykład zastosowania EkoSeparatora KB1

Jesteśmy w stanie zaprojektować urządzenie dostosowane do warunków u Państwa istniejących, uwzględniając wielkości przepływów i specyfikę otoczenia oraz ścieku.

Zapraszamy do składania zapytań i skorzystania z naszego formularza pomocniczego

 

Wyślij zapytanie z formularzem do nas.